VOLUNTARIADO FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA

 

 

Un voluntario ou voluntaria é unha persoa que por elección propia adica unha parte do seu tempo a realizar unha labor voluntaria, de xeito totalmente altruísta, sen recibir contraprestación económica por elo.
 
 

Como podo axudar?

Voluntari@ FAG

De xeito individual

Voluntariado corporativo

Traballadores/as de empresas que colaboran  con FAG

Su mensaje del formulario se ha enviado correctamente.

Ha introducido los siguientes datos:

Comparte a túa experiencia como voluntari@!

Por favor, corrija los datos introducidos en los campos siguientes:
Al enviar el formulario se ha producido un error. Inténtelo de nuevo más tarde.

Atención: Los espacios marcados con * son obligatorios.

A FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA, con CIF: G15859911 e domicilio social en Avda. de Lugo, 115 – Santiago de Compostela, infórmalle que tratamos a información que nos facilita co fin de atender a súa solicitude. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo para cumprir coas obrigas legais ou para unha eficaz resposta á súa solicitude. Ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais, por tanto, ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa rectificación ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios, limitar ou opoñerse ao seu tratamento, así como solicitar a portabilidade dos datos, mediante solicitude por escrito, acompañada do seu DNI, na nosa dirección postal ou no correo electrónico comunicacion@fundacionamigosdegalicia.org. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 

Acceda á nosa Política de Protección de Datos para ampliar esta información.