UN NOVO CAMIÑO 2019

 

"Un Novo Camiño" é un programa de implementación de itinerarios personalizados co obxectico de:

 

  • Mellorar a situación persoal e social das mulleres participantes
  • Acadar a inseción sociolaboral das mulleres participantes
  • Lograr o empoderamento persoal e social das mulleres participantes
  •  Incrementar o nivel de autoestima e autoconcepto das mulleres participantes

 

 
 
"UN NOVO CAMIÑO" conta coa subvención enmarcada nas axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 3 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia