GALICIA INCLÚE

Rematado

UN NOVO CAMIÑO

Rematado

IPIS A PERSOAS INMIGRANTES CON RESIDENCIA EN PONTEVEDRA

Vixente

IPIS A PERSOAS  INMIGRANTES CON RESIDENCIA EN OURENSE

Vixente

PLAN DE COBERTURA DE NECESIDADES ALIMENTICIAS A PERSOAS SEN RECURSOS

Vixente

PLAN DE COBERTURA DE OUTRAS NECESIDADES BÁSICAS, NON ALIMENTICIAS, PARA FAMILIAS SEN RECURSOS

Vixente

ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADA A PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON RESIDENCIA EN PONTEVEDRA

Vixente

ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADA A PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON RESIDENCIA EN OURENSE

Vixente