PROSERDE XII

Vixente

CAMIÑANDO POR UNHA INTEGRACIÓN REAL

Vixente

PROSERDE XI

Vixente

UN NOVO CAMIÑO

Vixente

IPIS A PERSOAS INMIGRANTES CON RESIDENCIA EN PONTEVEDRA

Vixente

IPIS A PERSOAS  INMIGRANTES CON RESIDENCIA EN OURENSE

Vixente

PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRAIS PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO OU EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE 2018

Finalizado

PLAN DE COBERTURA DE NECESIDADES ALIMENTICIAS A PERSOAS SEN RECURSOS

Vixente

PLAN DE COBERTURA DE OUTRAS NECESIDADES BÁSICAS, NON ALIMENTICIAS, PARA FAMILIAS SEN RECURSOS

Vixente

ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADA A PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON RESIDENCIA EN PONTEVEDRA

Vixente

ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADA A PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON RESIDENCIA EN OURENSE

Vixente