Plan de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social na Provincia de Ourense

O obxectivo do programa consiste en dar cobertura ás necesidades alimenticias de modo mensual, outras necesidades básicas como vestimenta, hixiene e limpeza, mobles e enseres; así como en ofrecer o servizo de orientación laboral entre as familias en risco de exclusión social atendidas na provincia de Ourense. 

 

Fundación Amigos de Galicia, púxose a disposición de tódolos concellos da provincia de Ourense, de xeito que puidesen derivar a aquelas unidades que se atopaban en risco de carencia e/ou limitación de recursos económicos, evitando así as situacións de desamparo dos menores ou persoas dependentes, e traballando en pro da integración laboral das familias atendidas. 

 

Na actualidade, Fundación Amigos de Galicia está atendendo , ademais de familias valoradas a criterio persoal do persoal técnico da entidade mediante comprobación de documentación e visitas domiciliarias que constaten a situación de necesidade derivada da carencia de recursos económicos, aquelas familias derivadas polos/as técnicos/as sociais dos concellos de Amoeiro, Cortegada, Leiro, Ourense, Paderne de Allariz, Pontedeva, San Cibrao das Viñas, Toén, Verín e Vilariño de Conso. 

 

Accións na cobertura de necesidades básicas: 3.167 atencións, das cales 1.463 foron a menores. Das 3.167, 1.720 foron a mulleres. 

 

Accións de intermediación laboral: dirixidas a 154 persoas, ás que se lle proporcionaron 1.179 atencións de apoio á busca de emprego. 

 

Para levar a cabo o proxecto, a entidade contou con dúas traballadoras sociais, dúas técnicas de emprego, dous oficiais administrativos, un chófer, un almaceneiro, e un resposanble de lavandería, así como 109 persoas, que de modo voluntario, colaboraron no proxecto. 

 

A valoración global do proxecto é exitosa, habendo cumprido tódolos obxectivos que se tiñan propostos e asegurando a cobertura das necesidades básicas das persoas en risco de exclusión social, de modo que se evita o desamparo dos menores. 

 

Ó ser un proxecto integral que traballa en pro da súa inclusión no mercado de traballo, o éxito é maior, xa que das 154 persoas atendidas en intermediación e orientación laboral, 40 foron insertadas, cunhas tasas de éxito no 25,9%. 

 

 

Dito proxecto se desenvolveu dende o 01 de xaneiro de 2017 ata o 31 de decembro de 2017.

 

Gasto do programa: 215.134€

Subvención da Deputación de Ourense: 4.500€

Doazóns

Todas as doazóns irán destinadas a cubrir as necesidades básicas  dos/as nosos/as usuarios/as

Colabora desde 1€

Fai as túas compras e colabora!

Redes Sociais

Contacto:

Santiago de Compostela

Avda. de Lugo, nº 115

C.P. 15702 Santiago 

A Coruña

Teléfono:

610475763

Horario: 08:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00

 

Vilagarcía de Arousa

Avda. López Ballesteros, nº9

C.P. 36600  Vilagarcía 

Pontevedra

Teléfono:

610 475 431

Horario: 07:00 - 15:00 

 

 

Vilagarcía de Arousa

Avda. Matosinhos, 2 
C.P. 36600 - Vilagarcía

Horario: 09:00 - 14:00 

 

Horario:07:015:00

 

Ourense

Avda.de Portugal, 59

C.P. 32002 Ourense

Ourense

Teléfono:

678 92 03 87

Horario:

De luns a xoves: 08:00-14:00 /15:30 -18:00 

Venres: 08:00-14:00 - 16:00-18:00

 

Pontevedra

Casa da Luz - Pza da Verdura S/N

C.P. 36002 - Pontevedra

Teléfono:

986804300 - EXT- 7483

Horario:

De luns a venres: 08:00-14:00 

 

 

 

Fax:

901 707 205

 

traballosocial@fundacionamigosdegalicia.org

informacion@fundacionamigosdegalicia.org

orientacion@fundacionamigosdegalicia.org

comunicacion@fundacionamigosdegalicia.org

Recomendar esta página en: