Plan Integral de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social na Provincia de Ourense

 

 

O obxectivo do programa consiste en dar cobertura ás necesidades alimenticias de modo mensual, así como outras necesidades básicas como vestimenta, hixiene e limpeza, mobles e enseres; material escolar, xoguetes, subministros básicos, etc; de familias e/ou persoas afectadas por unha situación de emerxencia eonómica de carácter estrutural e/ou conxuntual que precisan de apoio urxente. 

 

Accións desenvoltas: 

 

--Valoración das unidades familiares a incorporar ó programa

--Seguimento das unidades familaires atendidas. 

--Cobertura das necesidades alimenticias das familias usuarias.

--Cobertura das necesidades nutricionais dos menores que compoñen as familias usuarias. 

--Cobertura das necesidades de vestimenta e/ou calzado das familias usuarias.

--Cobertura das necesidades de aseo persoal e/ou limpeza do fogar das familias usuarias.

--Cobertura das necesidades de mobiliario e/ou outros enseres do fogar das familias usuarias.

--Cobertura de outras necesidades básicas que poidan xurdir nas familias usuarias.

--Outras accións vinculadas ó traballo administrativo que supón o seguimento e control das axudas entregadas. 

 

Fundación Amigos de Galicia conta con oficiña de atención as persoas na provincia de Ourense, sita en Avda de Portugal nº 59 -concello de Ourense. Do mesmo xeito, a entidade coordina as súas actuacións con persoal técnico de servizos sociais dos concellos nos que a entidade mantén un nivel máis alto de atencións. 

 

 

Dito proxecto estará vixente dende o 01.01.2018 a 30.12.2018 

 

Unidades familiares atendidas ata 11 de decembro: 182

Persoas atendidas ata 11 de decembro: 515

Menores atendidos ata 11 de decembro: 205

 

De non ser polo desenvolvemento do proxecto, gran parte das persoas que foron usuarias do mesmo poderían verse abocadas á exclusión social.

Doazóns

Todas as doazóns irán destinadas a cubrir as necesidades básicas  dos/as nosos/as usuarios/as

Colabora desde 1€

Fai as túas compras e colabora!

Recomendar esta página en:

Contacto:

 

Santiago de Compostela

Avda. de Lugo, nº 115

C.P. 15702 Santiago 

A Coruña

Teléfono:

610475763

Horario: 08:00-1400 / 16:00-18:00

 

Vilagarcía de Arousa

Avda. Matosinhos, 2 
C.P. 36600 - Vilagarcía

Horario: 07:00 - 15:00 

 

Teléfono:

610 475 431

 

Ourense

Avda.de Portugal, 59

C.P. 32002 Ourense

Ourense

Teléfono:

678 92 03 87

Horario:

De luns a xoves: 08:00-14:00 / 15:30-18:00

Venres: 08:00 - 14:00

 

Pontevedra

Edificio Administrativo Benito Corbal 

C.P. 36002 - Pontevedra

Horario:

09:00 - 17:00 horas

 

610 475 431. Ext. 2

 

 

 

Fax:

901 707 205

 

traballosocial@fundacionamigosdegalicia.org

informacion@fundacionamigosdegalicia.org

orientacion@fundacionamigosdegalicia.org

comunicacion@fundacionamigosdegalicia.org