PLAN DE COBERTURA DE OUTRAS NECESIDADES, NON ALIMENTICIAS, PARA FAMILIAS SEN RECURSOS

 

OPERACIÓN COFINANCIADA POLA UNIÓN EUROPEA
PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2014 – 2020

 

 

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social

O FSE inviste no teu futuro

 

 

O obxectivo do programa consiste en dar cobertura ás necesidades non alimenticias das familias en situación de carencia e/ou limitación de recursos económicos, tratando de evitar que a non cobertura de outras necesidades básicas poida derivar na súa exclusión social. Dentro deste programam dase cobertura ás necesidades de vestimenta e calzado, limpeza do fogar e hixiene persoal, material escolar para a volta ao cole, mobiliario, electrodomésticos e enseres do fogar, así como calqueira outra aportación, de carácter básico, que puidera ser necesaria. 

 

Aténdense 2.075 persoas distintas. 

 

Período das actuacións:

 

.- Primeira anualidade: 1 de xullo de 2018 a 30 de novembro de 2018

- Segunda anualidade: 1 de decembro de 2018  a 30 de novembro de 2019

- Terceira anualidade: 1 de decembro de 2019 a 30 d xuño de 2020

 

Doazóns

Todas as doazóns irán destinadas a cubrir as necesidades básicas  dos/as nosos/as usuarios/as

Colabora desde 1€

Fai as túas compras e colabora!

Recomendar esta página en:

Contacto:

 

Santiago de Compostela

Avda. de Lugo, nº 115

C.P. 15702 Santiago 

A Coruña

Teléfono:

610475763

Horario: 07:00-15:00

 

Vilagarcía de Arousa

Avda. López Ballesteros, nº9

C.P. 36600  Vilagarcía 

Pontevedra

Teléfono:

610 475 431

Horario: 07:00 - 15:00 

 

Vilagarcía de Arousa

Avda. Matosinhos, 2 
C.P. 36600 - Vilagarcía

Horario: 07:00 - 15:00  

 

Ourense

Avda.de Portugal, 59

C.P. 32002 Ourense

Ourense

Teléfono:

678 92 03 87

Horario:

De luns a venres: 07:00 - 15:00 

 

Pontevedra

Casa Azul - R/Sor Lucía, 4

C.P. 36002 - Pontevedra

Horario:

De luns a venres: 07:00 - 15:00 

610 475 431. Ext. 2

 

 

 

Fax:

901 707 205

 

traballosocial@fundacionamigosdegalicia.org

informacion@fundacionamigosdegalicia.org

orientacion@fundacionamigosdegalicia.org

comunicacion@fundacionamigosdegalicia.org