ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADA A PERSOAS INMIGRANTES CON RESIDENCIA EN PONTEVEDRA

As persoas inmigrantes son un dos colectivos vulnerables, polas dificultades coas que se atopa para a integración social e laboral. Requiren, por tanto, de actuacións específicas que traballen en pro da súa integración e que melloren as súas posibilidades de inclusión laboral, mediante o desenrolo das habilidades sociais e dos hábitos prelaborais.

 

-Descrición do contido

; Dentro deste proxecto, Fundación Amigos de Galicia oferta itinerarios de inserción personalizada a persoas inmigrantes.

 

Dentro deste proxecto, Fundación Amigos de Galicia proporciona uns itinerarios de inserción personalizada orientados a 35 persoas que, proceden doutros países, e por tanto, se atopan coas trabas que supón a escaseza de apoio social e familiar, ademais de a traba propia por descoñecemento do idioma. 

 

Entre os 35 participantes se desenvolveron 228 actuacións que fomentaron a empregabilidade das persoas atendidas, acadando a inserción laboral de 7 participantes, un 20% de da totalidade dos participantes. 

 

Descrición do contido;

 

Dende o Servizo de Orientación laboral (SOL), se da apoio á integración no mercado laboral, de forma práctica, con técnicas e ferramentas que poidan resultar de utilidade nese momento, información ao respecto da xestión de emprego... e con posibilidade de acceder a un Itinerario Persoal de Inserción (IPI) se reúnes as características establecidas. A finalidade é traballar coas habilidades sociais e hábitos prelaborais dos demandantes e usuarios/as para dinamizar as súas capacidades e recursos persoais e sociais a través de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral. Para elo, é preciso ofertar a información e orientación profesional para o emprego e o autoemprego, para a mellora da súa cualificación profesional e da súa empregabilidade.  

 

Resultado obtido:

 

--Mellora da empregabilidade de tódolos participantes.

--Inserción no mercado de traballo de 7 dos 35 participantes.