EN-FEMENINO

Fundación Amigos de Galicia desenvolve un programa de emprego femenino, que promove a equidade de oportunidades para as persoas que, por razóns vinculadas o seu xénero, teñen maiores dificultades de acceso ó emprego. 

 

A muller, que se atopa con distintas trabas sociais á hora de acadar a súa inclusión laboral, xa non unicamente vinculadas as súas características persoais e/ou profesionais, senón tamén á brecha de xénero, á falla de corresponsabilidade nas tarefas do fogar e ás dificultades á hora da conciliación, precisa dun programa concreto que as sitúe nunha mellor posición con respecto a outros demandantes de emprego, de cara a acadar a súa inserción laboral.

 

EM-FEMENINO, é un programa que a entidade desenvolverá en 5 concellos da provincia de A Coruña, de cara a proporcionar ferramentas que melloren as opcións laborais das persoas mediante proxectos que abarcan a formación e a realización de itinerarios de inserción personalizada coa finalidade de acadar a inserción no mercado de traballo das persoas atendidas.  

 

 

OBXECTIVO XERAL

 

Inserción laboral como consecuencia directa da mellora da empregabilidade das usuarias do programa EM-FEMENINO.

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

 

--Mellora da formación das usuarias do programa.

--Mellora das habilidades sociais das usuarias do programa.

--Asesoramento na busca activa de emprego.

--Asesoramento na busca de emprego dende as novas tecnoloxías de acceso á información.

--Reforzo e/ou acompañamento en posibles entrevistas laborais.

--Apoio na elaboración de cv e cartas de presentación. Reforzo en técnicas de elaboración de cv e cartas de presentación.

--Mellora da identidade dixital e reputación online.

--Empoderamento das usuarias.

--Intermediación e prospección laboral.

 

As accións formativas desenvolvéronse nos concellos de Carballo, Cerceda, A Pobra do C, Riveira, A Baña y Cambre.