PROSERDE XII

CAMIÑANDO POR INHA INTEGRACIÓN REAL

UN NOVO CAMIÑO 2018

PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRAIS PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO OU EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE 2018

ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADA A PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON RESIDENCIA EN OURENSE E SAN CIBRAO DAS VIÑAS

ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADA A PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON RESIDENCIA EN PONTEVEDRA

ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADA  A PERSOAS INMIGRANTES CON RESIDENCIA EN OURENSE E SAN CIBRAO DAS VIÑAS

ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADA A PERSOAS INMIGRANTES CON RESIDENCIA EN PONTEVEDRA

PROSERDE XI