Programa de Cooperación Xunta de Galicia

 

 

Este programa está cofinanciado nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2, Obxectivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.

 

Dita subvención outorga á Fundación Amigos de Galicia a contratación de 3 mozos/as desempregados inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a realización do servizo “Camiñando por unha integración real”. As persoas contratadas desenvolverán funcións de seguimento e intervención que precisan as u.familiares atendidas mediante o Plan Integral de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social, que están a recibir, mediante dito programa, resposta ás súas necesidades básicas para así evitar situacións de desamparo,  pero nas que se detecta que son necesarias outro tipo de intervencións complementarias a nivel de educación social e/ou familiar, economía do fogar, promoción da igualdade, orientación laboral e inserción no mercado de traballo, coidado e atención dos menores, mediación familiar que propicien a súa integración social e/ou laboral e axuden a mellorar a situación de vulnerabilidade na que se atopan. É importante o desenrolo deste programa, que complementa o Plan Integral de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social, e que permite, un maior e mellor seguimento das u.familiares atendidas, recibindo aquelas intervencións, por parte de profesionais debidamente formados, que lle son precisas. Deste xeito, se contribúe a garantizar unha inserción social maior, apoiando ás familias de cara a que teñan recursos propios cos que enfrontarse ás situacións concretas de vulnerabilidade nas que se atopa

 

Así mesmo, mediante “Camiñando por unha integración real”, preténdese mellorar a empregabilidade e a inserción profesional dos mozos e mozas contatados mediante a prestación de servizos de interese xeral e social que posibiliten ás persoas participantes a realización dun traballo efectivo que procure a práctica profesional necesaria para a integración sustentable no mercado de traballo.

 

 

 

As contratacións son:

 

  • 2 Grupo Cotización 5
  • 1 Grupo Cotización 8

 

O programa está finalizado

 

 

 

 

 

Doazóns

Todas as doazóns irán destinadas a cubrir as necesidades básicas  dos/as nosos/as usuarios/as

Colabora desde 1€

Fai as túas compras e colabora!

Recomendar esta página en:

Contacto:

 

Santiago de Compostela

Avda. de Lugo, nº 115

C.P. 15702 Santiago 

A Coruña

Teléfono:

610475763

Horario: 08:00-1400 / 16:00-18:00

 

Vilagarcía de Arousa

Avda. Matosinhos, 2 
C.P. 36600 - Vilagarcía

Horario: 07:00 - 15:00 

 

Teléfono:

610 475 431

 

Ourense

Avda.de Portugal, 59

C.P. 32002 Ourense

Ourense

Teléfono:

678 92 03 87

Horario:

De luns a xoves: 08:00-14:00 / 15:30-18:00

Venres: 08:00 - 14:00

 

Pontevedra

Edificio Administrativo Benito Corbal 

C.P. 36002 - Pontevedra

Horario:

09:00 - 17:00 horas

 

610 475 431. Ext. 2

 

 

 

Fax:

901 707 205

 

traballosocial@fundacionamigosdegalicia.org

informacion@fundacionamigosdegalicia.org

orientacion@fundacionamigosdegalicia.org

comunicacion@fundacionamigosdegalicia.org