A Voz da Igualdade 

 

Fundación Amigos de Galicia leva a cabo o programa de sensibilización en materia de igualdade, violencia de xénero, autoestima e apoderamento das mulleres "A Voz da Igualdade".
 
Este programa consiste na realización de charlas dirixidas ás mulleres en situación de vulnerabilidade, vulnerabilidade á violencia de xénero e mulleres rurais de diferentes municipios de Galicia.
 
O obxectivo deste programa é promover a igualdade de xénero e a loita contra a violencia dende o apoderamento así como mellorar a autoestima e a autonomía persoal das persoas usuarias. O programa pretende ser unha aposta pola inclusión das mulleres dende o apoderamento, o que lles permitirá iincrementar a súa capacidade de configurar as súas propias vidas e o seu entorno, traballando dende a identidade e a autoestima, a autonomía persoal, mostrando outros exemplos de feminidade.
 
 
Este programa está sendo cofinanciado pola Secretaría Xeral de Igualdade a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita conta a violencia de xénero
 
Este programa está sendo cofinanciado pola Secretaría Xeral de Igualdade
a tra
vés da
subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de
carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de
prevención e loita conta a violencia de xénero.
Contacto:
comunicacion@fundacionamigosdegalicia.org
 
Este programa está sendo cofinanciado pola Secretaría Xeral de Igualdade
a tra
vés da
subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de
carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de
prevención e loita conta a violencia de xénero.
Este programa está sendo cofinanciado pola Secretaría Xeral de Igualdade
a tra
vés da
subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de
carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de
prevención e loita conta a violencia de xénero.
Contacto:
comunicacion@fundacionamigosdegalicia.org