PROGRAMA  DE PRIMEIRA ATENCION, INMEDIATA, A PERSOAS EN SITUACIÓN DE NECESIDADE URXENTE 

A Voz da Igualdade 

Programa de Sensibilizacion en Voluntariado